Prši, prši (Elán)

Prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere, [:milá má, duša má, nezatváraj pred nama.:] Keď som išiel od Aničky, štrngali mi podkovičky, [:štrngali, brngali, sivé očka plakali.:] Sivé očka, čo plačete, veď vy moje nebudete, [:budete iného, šuhajíčka švárneho.:]