Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Koleda (Katapult)

C G C Jak jsi krásně neviňátko G C v prostřed bídy nebožátko před tebú padáme dary své skládáme Já ti nesu dvě kožičky by zahřály tvé údičky já zas trochu mlíčka by kvetla tvá líčka Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého s ním si můžeš hráti libě žertovati A co mi ti nuzní dáme darovati co nemáme my ti zadudáme písně zazpíváme Pastuškové mu dudajú zvuky dud se rozléhajú slavné dudy dujú všecy prozpěvujú