Jsem na světě rád (Gott Karel)

A E Jsem, já jsem na světě rád pro jednu píseň Hmi E7 A jedny tóny stále v dáli slyším znít A7 D a když náhle písni tajně přiblížím se, A E A D A prchne zrádně dál a dál mě nutí jít. Taky jsem na světě rád pro jednu dívku, stěží znám to jméno, znám i stěží tvář a když dívce tajně ve snu přiblížím se, prchne zrádně dál a dál mi uniká. Přesto jsem na světě rád a budu dále i když písně zpívat vůbec neumím. I když krásným dívkám dávno nelíbím se, přesto denně rád se pro ně probudím. A tak bloudím sem a tam a nikde stáni, ptám se ráno snáře, ptám se černých vran, ani píseň, ani dívka není k mání, celý den se cítím někým obelhán. Přesto jsem na světě rád a budu dále i když písně zpívat vůbec neumím. I když dávno dívkám krásným nelíbím se, přesto denně rád se pro ně probudím. D A E A Přesto denně rád se pro ně probudím.