Máří-Amor (Gott Karel)

D Jako dítě s ofinou miloval jsem nevinou Ami7 D Emi A7 Máří, Máří, amor. D Ptávali se nade mnou, proč mám v očích tajemnou Ami7 G záři, záři mám. A7 A já o tom, vážení, F#mi7 zachovávám mlčení Emi7 A7 D amor, amor, a-a-amor. Miloval jsem potichu důvod svého ostychu Máří, Máří, amor. Když jsem jí vzal za ruku, přišlo náhle bez hluku stáří, stáří k nám. A já o tom, vážení, zachovávám mlčení amor, amor, a-a-amor. Emi7 F#mi7 Emi7 D Hučí, bodá, pálí, hlodá, Emi7 F#mi7 Emi A7 mučí, bolí, ten zázračný amorův šíp. Čas je jako spiklenec, květen, červen, červenec září, září, amor. I když léta poplynou, budu mít rád jedinou Máří, Máří mou. A já o tom, vážení, zachovávám mlčení amor, amor, a-a-amor. Emi7 A7 D Amor, amor, a-amor.