Kde je tvůj pláč (Simonová Yvetta)

G (on)Kde je tvůj pláč ? Hmi (ona)Tys mi ho vzal. G (on)Kde je tvůj smích ? Hmi H7 (ona)Neptej se dál. C (spolu)Jak sloupy dlouhých tratí, Hmi jež splynou s oblohou, C mé oči v tvých se tratí D a zpět už nemohou. G (ona)Kde je tvůj pláč ? (on)Proč se mne ptáš ? (ona)A co tvůj smích ? (on)Na rtech jej máš. (spolu)Co bylo mé, už není a přec mi přebývá, ty hvězdo mého snění, C D ty hvězdo zářivá, G Emi11 i můj pláč, i můj smích C D G utonul navždy v ústech tvých. (on)Jsi rosa, která zvlaží a znovu vzkřísí svět, jsi dotykem mých paží, jsi ozvěnou mých vět. (on)Kde je tvůj pláč ? (ona: Kde je tvůj pláč ?) (on)Já ti ho vzal. (ona: Tys mi ho vzal) (on)Kde je tvůj smích ? (ona: Kde je tvůj smích ?) (on)Neptej se dál! (ona: Neptej se dál!) (spolu)Spím s tebou v spánku tichém i kdybych neusnul, já tvým se směju smíchem a pláču tvojí sůl, v očích tvých, v očích tvých, jenom v nich je můj pláč i smích.