Svatební (Simonová Yvetta)

C F C Stůj, při mně stůj, ať tvou dlaň cítím, F C čím voní vzduch, myrtou a kvítím. G G7 C Chvím se jak list zčeřený vánkem, Ami D9 Dmi7 G7 bdím, nebo spím hlubokým spánkem. Můj bílý šat, čistý jak jíní, jen hudba zní obřadní síní, G G7 C s ní celý svět jako by zpíval: C G7 C Ave Maríia. G7 Už jsem tvá, jsem tvá, C tento den je náš, G7 prsten svůj ti dám, C srdce mé už máš. F Jiná zdám se ti, zdám, G Emi i když jsem stále táž, Ami7 jen dnes víc, jen víc, Dmi7 G7 zářím tvou láskou. Stůj, při mně stůj, až do skonání, k nám dvěma dnes nebe se sklání. S ním celý svět jako by zpíval: C G7 C Ami Ave Marí-ia, Dmi7 G7 C Ami ave Marí-ia, C6 G7 C ave Marí-ia