Zhasněte lampiony (Simonová Yvetta)

Tisíce světel svítí Odevšad zaznívá smích Všichni kolem se radují Jenom já pláču Zhasněte lampiony, lampiony Já chci vidět tmu Nepřišel, nepřišel Zmlkněte všechny tóny,všechny tóny Já chci jít domů Nepřišel, nepřišel Kdopak ví co se všechno mohlo stát Někam spad či má jinou dívku rád Kdo z Vás chce Ten se může mému bláhovému přání smát Zhasněte lampiony, lampiony Já chci vidět tmu Nepřišel, nepřišel Světlušek miliony, miliony Veďte mě domů Měsíc též nevyšel Kdopak ví co se všechno mohlo stát Někam spad či má jinou dívku rád Kdo z Vás chce Ten se může mému bláhovému přání smát Zhasněte lampiony, lampiony Já chci vidět tmu Nepřišel, nepřišel Světlušek miliony, miliony Veďte mě domů Měsíc též nevyšel Můj milý nepřišel