Den zrození (Gott Karel)

Co skrývá dívka schoulená, proč v tvářích má svit svící. Své dítko svírá Maria, své dítko právě spící. Ví, ví, že se zázrak stal, už chóry andělé zpívají. Své má zde království ať lásku nám zas vrátí. Kdo slámou stlal v tom přístřeší té dívce bílých lící. A tmou kdo vítá příchozí, jen pár pastýřů bdících. Nést příště půjde kříž za hřích všech nás i můj i tvůj. Kéž nám svou víru dává ať láska k nám se vrátí. Jde zástup králů, královen, lesk jdou mu dát svých trůnů. Dar králů k dítku snášejí, co právě spí v tvém lůnu. Tvé kráse Maria a Páně zrození dík buď vzdán. Král králů z lásky vstal, ať láska k nám se vrátí.