Příval pláče (Gott Karel)

Jednou v každém roce pláče dlouhé noce. Tajně slzy roní, že se tmy a koní bál. Před léty jsem míval častý pláče příval, noci tmy a koní se bál. Však tato doba dětská jak vyplivnutá pecka zmizela a nehledám ji dál. Však tato doba dětská jak vyplivnutá pecka zmizela a nehledám ji dál. Dovedu za noci, dovedu na koni oblaka dohonit a vím, že se i za noci do pekel horoucích samoten vydat odvážím. Před léty jsem míval častý pláče příval, noci tmy a koní se bál. Jen husté tmy a koní, však teď se bojím o ni. A strach se opět krčí opodál. Jen husté tmy a koní, však teď se bojím o ni. A strach se opět krčí opodál. Ačkoliv dovedu za noci na koni oblaka dohonit tak vím, že se té poslední děsivé obavy do smrti nezbavím. Nezbavím. Óho