Tam v dálce v městě Betlémě (Gott Karel)

Pán a Král náš Pán a Král V dálce v městě Betlémě k nám vstoupil Mesiáš. Náš Pán a Král na slámě spal a hvězda stála stráž. Ať jeho hvězda září dál v našich temnotách. Ó Pane můj při nás tu stůj, buď vítán přejdi práh. Jsi Mariino dítě otcem tvým Bůh je sám. Tys k nám šel blíž sám nést náš kříž a lásku tu kázat nám. Ať tvojí cestou kráčím a poslouchám tvůj hlas. Kéž přistoupíš zas k nám sem blíž a narodíš se v nás. Náš Pán a Král, náš Pán a Král, náš Pán a Král Proč právě Ty, Proč právě Ty ses mučedníkem stal. Zda pane můj znals úděl svůj, jenž svět náš Ti přichystal. Tvou obětí a nářkem, tím Bůh z nás hříchy sňal. Ó Ježíši náš nejbližší ztiš bolest v nás a žal. Tam v dálce v městě Betlémě k nám vstoupil Mesiáš. Náš Pán a Král na slámě spal a hvězda stála stráž. Ať jeho hvězda září dál v našich temnotách. Ó Pane můj při nás tu stůj buď vítán přejdi práh. Náš Pán a Král, náš Pán a Král, náš Pán a Král. Ať každý zpívá chór, asána Kristus Pána. Své díky mu vzdávám.