Velký rváč (Gott Karel)

Vím, že měl bych ve svých písních zpívat nejen o láskách. V prvních tónech dá se předpovídat, v prvních souhláskách. Jenže jak se před ní můžu skrývat, jak jí uniknout. musíte mi tedy pro tentokrát ještě prominout. Ó málo, málo, málo, málo, já jsem lásku tenkrát znal. Žil jsem představou,že dívky zlákám svou odvahou. Rváč, velký rváč, jako já který ve všech pěstních bitkách vítěz zůstává. Ó jé. Vyhledával jsem jen soupeře abych dokázal moc svou. v očích dívek jsem pak marně hledal zář obdivnou. Rváč, velký rváč jako já který ve všech pěstních bitkách vítěz zůstává. Ó jé. Pak jsem náhle potkal na svých toulkách tvoji něžnou tvář. zkoušel jsem jak na všech známých holkách stejný receptář. Poprvé jsem se tak zblízka setkal s chladnou odezvou. Do paměti jsem si tak navždy vetkal, že dívky něžné jsou. Ó málo, málo, málo, málo, já jsem lásku tenkrát znal. Tvojí zásluhou skončil dráhu svou nedlouhou. Rváč, velký rváč jako já, který ve všech pěstních bitkách vítěz zůstává. Jako já, který ve všech pěstních bitkách vítěz zůstává. Ó jé.