Tredon (Deborah part two) (Interitus)

Kráčím deštivou podzimní nocí spadané listí hladí kroky mé spatřím Tvé jméno, tam hluboko v dálce s očima v slzách vidím hrob Tvůj Vidím oči Tvé vidím oči v slzách Tvých slyším ústa Tvá slyším ústa volat jméno mé Vidím dlaně Tvé vidím růže v dlaních Tvých slyším kroky Tvé slyším , jak se kroky blíží Tvé