Když nad Prahou se večer uklání (Hašler Karel)

G D7 G D7 G 1. Když nad Prahou se večer uklání a zvony smutně zvoní, G Emi Cmi G D7 G mé srdce již se nebrání, mé oči slzy ro-ní. Ami G [:Moje milá s jiným u muziky skáče D7 G G#dim G D7 G a mé srdce v hoři ustavičně pláče, pláče jenom pro ni. :] 2. Když měsíček nad Prahou vychází a hvězdy jasně svítí, má panenka se s jiným prochází a já mám bez ní žíti. [:Nemám na tom světě utěšení žádné a mé srdce stále marnou láskou vadne, vadne jako kvítí. :] 3. Tam pod kamenným mostem z daleka tak tiše voda plyne a na mne v tom světě nic už nečeká a žití moje hyne. [:Na kamenný most si naposledy zajdu, ve vodě hluboké utěšení najdu, najdu štěstí jiné. :]