Staré topoly (Hašler Karel)

E H7 E Edim H7 Na Císařské louce stojí řada topolů, E H7 A H7 často jsme tam s mojí milou dleli pospolu. E Edim E E7 Živé duše nebývalo večer v okolí, A Ami E A E G#7 C#mi Edim jenom hvězdy vídaly nás a ty topoly, ach, E C#mi F#7 E H7 E jenom hvězdy vídaly nás a ty topoly.