Potlach při petrolejce (Lešner Jeroným)

Srpen už obarvil plášť A vítr ve větvích sténal Za všechna zmizelá jména Kde vedla dřív lesní trať Kde malý nákladní vlak Dříví i železo svážel Jen tunely jak tiché stráže Zůstaly samotné stát Pospěš holka ať jsme ukryti dřív, než přijde září a mapy nám rozmáčí déšť a ve tmě ztratíme směr S petrolejkou v ruce přesto s promrzlou tváří se vracíme z letošních cest Za nocí ožívá hvizd Jak v žárnici sytí se páry v kotli se zatáhnou sváry a dyšnou zachroptí dým V komoře pohne se píst Teď soukolí spojnicí spřáhnout Rozčísnout veksl jak dávno A vyrazit úvratí s ním Pospěš holka ať jsme ukryti dřív, než přijde září a mapy nám rozmáčí déšť a ve tmě ztratíme směr s petrolejkou v ruce přesto s promrzlou tváří se vracíme z letošních cest