Say Na Na (The Kelly Family)

Say na na for crying at loud baby For crying at loud baby I`d beg for you dance for you Say na na I`d beg for you dance for you But you left me you beat me Na na na na na na But you left me you beat me Na na na na na na `cause i`d beg for you dance for you `cause i`d beg for you dance for you And after all The way you locked at me that day You make me fell so blind Oh oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh oh oh Say na na