Zelení hájové (Nedvěd Jan)

1. Vy zelený hájové, bejvaly jste vždy moje, bejvaly jste mého srdce pootěšení. [: Ale teď už dlouhý čas, neslyšel jsem ptáčka hlas, na obloze se ukázal smutný čas. :] 2. Dostal jsem šáteček, v každým rohu kvíteček a uprostřed z rozmarýny pěkný věneček. [: Ten věneček zelený, z rozmarýny pletený, ten mi dala moje milá pro potěšení. :]