Bubetka (Vypsaná fixa)

Dmi F C G Dmi F 1. Bubetka má Gongona, C G který jí uklidňuje hlavu, Dmi když je zmatená F nebo schoulená, C G když to nemá cenu. Dmi F Je to holka, co má dost síly, C G ale sem tam po něm šáhne Dmi F na pár minut – na chvíli, C G když neví, jestli zvládne Dmi F ten svět z paneláků C G a betonovejch bloků. Dmi F C Žije tady s těma, co tu jsou G a neodejdou... Dmi G R: Ráno náruč otevírá, F C noc byla jak černá díra. Dmi G Ráno náruč otevírá F C a křičí: Bubetko! Hea! Hea! Dmi G Ráno náruč otevírá, F C u postele je Baghíra. Dmi G Ráno náruč otevírá F C a křičí: Bubetko! G Vezmi nás s sebou B do králičí nory C G a klidně ještě dál. B Tvý stopy vedou C Dmi F C G tam, kde jsem byl i já, tvůj Mauglí. 2. Bubetka má Gongona, který jí uklidňuje hlavu. Je to skřítek z kusu hadříku, má neskutečnou cenu. Bubetka má dost síly na život, když je hrubý, má v sobě odvahu i kus víly, umí vycenit zuby na svět z paneláků a betonovejch bloků. Žije tady teď – vedle těch, co už neodejdou… R: Ráno náruč otevírá...