Stádo (Mikušek Alan)

A 1. Zafúkal vietor a z pod kopýt, E A kúdol prachu dvíha sa. D A A chrbáty koní sa vlnia v ňom spotené. Koľko ešte míľ musia prejsť, E F#mi kým ich cesty skrížia sa, D E A veď majú už nohy celkom unavené. D E A R: Unavené, unavené, D E ich telá únavou padajú na zem. D E F#mi Unavené, unavené, Hmi D E A nemôžu zabudnúť, prečo chodia sem. 2. Za trochou vody a kúskom jedla, chodia už tisíce liet. Len tieto dve veci majú v pamäte vpísané. Žiadna nenávisť, závisť a hádky, medzi nimi nikdy niet, i keď majú nohy celkkom unavené. R: 2x