Guláš (Hudba Praha)

Guláš v břiše guláš v hlavě situaci zvládnu hravě Guláš v hlavě guláš v břiše proč se zrovna chovat tiše V hlavě guláš v břiše guláš hele koukej pocem tumáš!