Vřelé díky z pupku (Navarová Zuzana)

Ami A šajnym dank in pupik G C aj aj aj mazl-tov Ami a šajnym dank in pupik G C líp ti nezacinká žádnej kov A šajnym dank in pupik Bože chraň ó adonaj a šajnym dank in pupik jak by chasene, tak hraj hraj hraj Dmi Hú ha to je mi hudba sfér Ami Hú ha to se raduje sám Ahasvér E Hú ha s ním hnedle cha cha cha E7 Ami dělá celá mišpacha A šajnym dank in pupik aj aj aj mechaje a šajnym dank in pupik kdo tu není klecmer nehraje A šajnym dank in pupik to hlas můj jako zvon Bůh prisám na sám pupik a tak alejchem šalom Hú ha to je mi hudba sfér Hú ha to se raduje sám Ahasvér Hú ha s ním hnedle cha cha cha dělá celá mišpacha Dmi Ami E Oj oj oj kdo ví kde nota gé Ami Dmi C E oj oj oj já nebich mešuge A kdo nerozuměl jidiš a kdo nikdy nejed´ šoulet kdo se divil jako děcko bude po něm bulvy koulet I když nedojí to všecko Hú ha to je mi hudba sfér Hú ha to se raduje sám Ahasvér Hú ha s ním hnedle cha cha cha dělá celá mišpacha