Čakanie na dážď (Otlaky)

C F C 1. Zas voňajú sená a pe� nosy dráždi, B G vzduchom sa šíri túlania čas, C F C suché korytá riečne, a slnko tak praží, Dmi B G C ale dobrú náladu nestráca nikto z nás, nikto z nás. 2. Však lepšie sa v horách to teplo znáša ako dotyk častíc smogových, zvalené stromy prekračovať, húštinami kráčať, dýchať v�ňu smoly z k�ry borovíc, borovíc. Dmi F G R: Čakanie na dážď zdá sa večné, Emi F G v tieni si oheň rozložíš, Dmi F G so slnkom páli v nekonečne, Emi F G C až sa večer k spánku uložíš, uložíš. 3. Keď ťa skoro ráno prvý lúč slnka prebudí, tráva ti telo orosí, pokojne na oblohu h�adíš a myslíš na �udí, koho o džbán vody studenej poprosíš, poprosíš. R: