Ešte pár dní (Otlaky)

A E 1. Bolo to už dávno, čo urobil som prvý krok A E a ísť ďalej od �udí som sa bál, A E život však pripraví človeku nejeden šok, D A H7 a tak zamával som �udským skládkam a na cestu sa dal. E G A E R: Tak pochodím ešte pár dní, opovrhnem pohodlím A H7 E H7 a večer na ihličí k spánku telo uložím, E G A E tak pochodím ešte pár dní, potom splyniem s okolím A H7 E a strach z návratu rozplynie sa ako dym. 2. Márne h�adám správny smer, snáď vietor mi ho ukáže, ko�ko ma čaká ešte súmrakov a svitaní, a keď chladná voda z prameňa mi dodá guráže, budem vedieť, že som svoju tvár konečne objavil. R: