Keď (Otlaky)

D F#mi Hmi F#mi 1. Čo nahradí kúzlo pustých nádraží, G F#mi Emi A kde cez okno preniká len mesačný svit, D F#mi Hmi F#mi tam drevená lavička hotel nahradí, G F#mi Emi A tam učíš sa po rokoch sám sebou byť. 2. Dopíjaš pohár, už vidíš len dno a telo sa chveje opojením, snažíš sa vybrať si to menšie zlo a zabudnúť na �udí, čo si pre nich len dym. D G Hmi G R: Keď šéf sa zle vyspí a vonku len leje, D Hmi Emi A keď zakopneš o kameň, čo v ceste stál, D G Hmi G nestrácaj nervy a nevrav, že zle je, D Hmi Emi A D daj si pivo, ber gitaru a batoh si zba�. 3. V myšlienkach do machu hlavu si skladáš, celta a les ti zaručí k�ud, nenájdeš u �udí, čo dlho už h�adáš, zaplať a povedz si: bol to len blud. 4. Na cestách stretneš stovky podobných, čo vo vaku nosia len smolu či pech, vedia však, kam, kedy a prečo ísť, a cestou ich sprevádza veselý smiech. R: