Kormidelník (Otlaky)

D Dmi D G Dmi G Dmi 1. Riekou sa k�že statná loď, dym valí z komína G Dmi C B D a na palube svoj stály job kormidelník má, G Dmi G Dmi členité brehy ho povedú po správnej ceste tam, G Dmi C B D od New Orleans až po Saint Louis tú loď povedie sám. C G R: Mississippi denne v srdci má, Hmi C za Mississippi rád aj život dá, G C Hmi C G D krajší a bohatší domov nepozná, C G odoláva všetkým nástrahám, Hmi C verný je len svojim zásadám G C Hmi C G F C G a s radosťou podlieha jej pestrým náladám. R: 2. Už príchod hlási lodný zvon, jasne sa ozýva, loď k�že k brehu na chrbtoch v�n a mólo ožíva, tak prešiel svojich tisíc mí�, cesta však nekončí, len naberie tu nových síl a loď sp�ť otočí. R: