Meteorologická (Otlaky)

Emi C D Emi Emi 1. Cestuje svetom, s nikým sa nebaví, C s �uďmi sa zahráva, D G občas sa aj u nás zastaví, Ami D Es a potom človek nadáva, Emi skrýva sa, mení sa, nečakane uniká, C robí si skrátka, čo chce, D G keď za mrakmi slnko nečakane zaniká, Ami D G každý z nás zrazu repce. G D Dmi C R: Tlaková níž a tlaková výš sprevádza nás každý deň, G Emi Ami D Es odhadnúť správne, aké bude počasie, je meteorológa sen, G D robí si, čo chce, aj s �uďmi od fochu, Dmi C má prosto dobrú náladu, G Emi nik nevie, či zaprší a či slnko zasvieti, Ami D G kto rozlúšti túto záhadu? 2. Každé ráno ladím si rádio a pozorne počúvam, najnovšiu predpoveď počasia zachytím, a už sa aj obúvam, navlečiem š�apky - to najv�čšia istota, na slnku sa noha nepotí a v daždi zmizne všetka nečistota, umývať si nohy nemusím. R: 3. V októbri zas nečakane snehu napadne a ja sa chystám na lyže, ale už aj vy iste poznáte sklamanie, keď sneh zrazu slnko vylíže, v máji sa zas chystám, že bronzu nachytám, zdravý budem celý rok, vtom sa však hora snehu na mňa zosype, už neurobím z domu ani krok. Emi C D Emi R: