Vybledli hviezdy (Otlaky)

Emi G 1. Uplynul dávno r�čik, uplynul dávno deň, A C keď �udia začínali osíd�ovať Novú zem, Emi G kus nádejí a života dali do tej krajiny, A C Emi ktorá po čase sa stala domovom a potom hrobom jediným. 2. Už dávno zaschla všetka krv na poliach s bavlnou, už nerútia sa vojaci ako vlna za vlnou, už kv�li bielym indiánska krv v žilách nekypí, už nevymení nikto koňa a kožu z bizóna za teepee. C Emi R: Vybledli hviezdy na zástavách, slávu dávno pokryl prach, A H zase narástla nová tráva na opustených bojiskách, C Emi len vyblednuté fotky hrdinov pripomínajú čas, D C Emi C D Emi čas útrap, túžob, osudov, h�adania šťastia na dosah. C D Emi R: 3. Na niekoho občas sa smola nalepí, nikto však pod plachtami na vozoch nevyráža do stepí, krajinu už nedobýja žiadny Pacifik a nad stádami dobytka utíchol navždy tvrdých mužov krik. 4. Osireli zruby a mach sadol na kameň, kde líhavali muži, čo snívali svoj zlatý sen, voda odplavila dávno všetky nádeje a vietor občas na hroby odvážnych studený sneh naveje. R: