Zlatá horúčka (Otlaky)

Hmi D 1. Po rokoch s priate�mi som váhal, Hmi D že dobyjeme zlatú zem, Hmi G D E lenže nevedeli sme, kde je ten zlatý balvan, G A D a tak chodili sme stále tam a sem. 2. Hlavy sme mali plné plánov a vaky konzerv napchaté, však nevedeli sme nájsť ten zlata plný válov, všetky skaly boli pre nás zakliate. C G R: Keď pochopíš, že ten poklad nenájdeš, D C D kamarát ťa nikdy nezradí, C G keď všetky svoje nádeje vo víne utopíš, A z horúčky sa naraz prebudíš. 3. A tak sme vzdali cestu márnu a zlato stratilo sa preč, veď láska k človeku v živote nemá páru, o tom nemusíme predsa strácať reč. 4. Ak niekedy sa rozhodnete uchopiť šťastie na dosah, či to už bude v zime a či až v lete, uvážte to, kým prekročíte prah. R: