Radosti života (Houba)

Drobky pod stů hází nám osud Ostaní vše už je nicota, Alkohol ještě je a holky jsou posud, Jsou ještě radosti života! Žena jak žena v života vraku, Konečně jedno vše bude ti, Jedna ubíjí něhou svých zraků Druhá jedem svých obětí! Šetřiti léty, jež nemají ceny, V tom velká moudrost nevězí, Dobrý je opium, alkohol, ženy, Schází-li schopnost k askezi! Askety vycházeti vidím, Z téhož jak na svět názoru, Stejně jak oni nenávidím, Rozumy dobráckých pastorů! Jsem smutný mládenec rouhavý cynik, V rozpuku mládí zhořkl mi svět, V ovzduší krčem a v zápachu klinik, Vypučel písně mé jedový květ! Děkuju bohu a děkuju čertu, Za plaché chvíle prchavý dar, Života číši jsem naklonil ke rtům, Piju z ní smutek, bolest a zmar!!!