Vekslák (Houba)

Sedí si v poršeti a krade miliony Sedí si v poršeti a krade miliardy, Sedí si v poršeti a krade biliony, Sedí si v poršeti a krade bonbony!!! Vekslák, vekslák, vekslák, Smůlek!!!