Když ji potkáš (Spálený Petr)

C Dmi G C C F C 1. Když ji potkáš a když vzpomene si Dmi G řekni, že já jsem se nezměnil. Dmi C F Pár přátel mám - vše o čem jsem snil, C Dmi G C když ji potkáš a když vzpomene si. 2. Když ji potkáš zeptej se jí, jestli její sen se někdy vyplní, jestli lásky se zpět k nám vracejí. když ji potkáš, prosím, zeptej se jí, 3. Všechno co jsem říkal jí vzal čas, všechno uschoval kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálkou, kterou šel, život to chtěl - moudří říkají. 4. Když ji potkáš a když vzpomene si jen zeptej se jí má-li štěstí dost, proč chce měnit dál své adresy, když ji potkáš a když vzpomene si.