Na shledanou v horších časech (Strašlivá podívaná)

Emi D Emi 1. V setmělé tvrzi, v ztichlé krajině A Emi Na slámě spím, já příliš chudý hradní pán C D Emi A v spánku zimomřivém, Anno Marie C D Emi Na zadní straně víček obraz tebe mám 2. Mé snění chrání hradby chatrné Kraj kolem utopen je v bílých závějích Hladové vlky z lesů nouze vyžene A z dobrých lidí bída lotry učiní C D G G/F# Emi RF: V zemi je hladomor, nevlídno v celých Čechách C D G Každý se stará o své přežití C D G G/F# Emi Běh dnů je zpomalen jak polozmrzlá řeka C H7 Blázen, kdo v tomto čase lásku pocítí 3. Zítra mne vzbudí ráno studené Čeleď se zchromle z teplých koutů vyštrachá Sečtem, kdo chybí, kdo už nevstane A kdo má ještě sílu mrtvé zakopat 4. V horečkách uvidím tě sněhem ke mně jít Jsi celá nahá, můj krásný sebeklam A na ňadrech ti vločky tají v krůpějích Zdáš se mi nezdáš, už se tě málem dotýkám RF: V zemi je hladomor, nevlídno v celých Čechách Každý se stará o své přežití Běh dnů je zpomalen jak polozmrzlá řeka Blázen, kdo v tomto čase lásku pocítí 5. Držím tě pevně, v lůžko ulehnem Lhostejni budem ke všem očím zvědavým A v milování hořce poklidném Já svoji duši s tělem navždy usmířím