Svět je náš (The Blairs)

G D Svět je náš, Otče náš Emi C Moderní svět nevnímáš G D Hvězdy jsou prý znamení Emi C Když se v mysli zatemní G D Sex je náš, Otče náš Emi C Nejsem žádnej mecenáš G D Dej mi sílu nevšední Emi C Někdo z nás se ti odmění D C G Stoupám k nebi ke hvězdám, když sním D C G V lásku pravou nedoufám, já vím Ami C Až se jednou narodím D Z růže květ si vymodlím? Veď mě dál, Otče náš Duši mou ďáblu neprodáš Nad hlavou zvony vyzvání Duše má činí pokání Vzdej se nám, Otče náš Svět je náš, co naděláš Odpusť hříchy nevšední Někdo z nás se ti odmění Stoupám k nebi ke hvězdám, když sním V lásku pravou nedoufám, já vím Až se jednou narodím Z růže květ si vymodlím? Chorus: G D Svět je náš, Otče náš Emi C Svět je náš, jó Otče náš Svět je náš, Otče náš Svět je náš, jó Otče náš?. G D Emi C Nádherný ráj a bláznivý je Máj G D Emi C G D Emi C ? 4x Báječný kraj a svět se mění v ráááááj?.