Dvě malá křídla (Vondráčková Helena)

F#mi Hmi R: Projděte dům do všech koutů E A Najdete stín a jen stín F#mi H Dvě malá křídla tu nejsou E D Byla tu málem a nejsou A D Kudy jen bloudí a kde jsou Hmi F# Hnízdo je prázdné, tichý klín. (E) Hmi E Kdo viděl dívku něžnou A Dmaj7 jít ráno k náměstí. Hmi E Šla vrátit výhru, F#mi zamknout bránu ke štěstí. Hmi E Ta věc se zdála běžnou A C# A teď se hříchem zdá. R: Projděte dům do všech koutů... Jen lékeř napsal krátkou Svou zprávu úřední O někom zmínka první Zmínka poslední Už nejsi dívko matkou A ptáček nezpívá. R: Projděte dům do všech koutů... Jdou mámy večer z jeslí Kol hřišť a nároží Do bílých cích Dvě bílá křídla uloží A dívka prstem kreslí Psaní podivná. R: Projděte dům do všech koutů... R: Projděte dům do všech koutů Najdete stín a jen stín Dvě malá křídla tu nejsou Byla tu málem a nejsou Kudy jen bloudí a kde jsou Co já vím. No tak projděte dům Z lásky tu zpívá jen stín Dvě malá křídla tu nejsou Byla tu málem a nejsou Kudy jen bloudí a kde jsou Hnízdo je prázdné Tichý klín.