Plamen a kouř (Filsak Mirek)

D Cdim Emi Proč se tolik rozteskním a sentimentem přetékám G6 A7 D A7 když u ohně sedím a třeba jen buřty opékám D Cdim Emi Je to divná věc, ale nestyď se můj příteli G6 A7 D Dmaj7 jen si přiznej, že i v tobě se pocity nějak tetelí G A7 D REF.: Plamen a kouř, třeba jen pár žhavých uhlíků F#7 G6 A7 vyvolá v našich myšlenkách trochu paniku Hmi G odněkud z podvědomí vyčuhuje touha D G po době, kdy člověk nebyl civilizace slouha D A7 kdy šel tam , kam ho nohy nesly G a když si sed?, tak ani nechtěl sesli D C9 A7 kdy si ulovil , to co dohonil G E7 když hrom uhodil, tak si vyudil G A7 V zákonech nebyly díry Hmi G pro všechny platily přírodní síly D Cdim A7 když dravec v džungli do nohy raf? G každý dobře znal ten paragraf D E7 i když nikdo číst neuměl G každý jasně právu rozuměl D Cdim Emi To byla ta kultura in natura původní G6 A7 D Fdim A7 nezkalená, ryzí, nejčistší a zcela přírodní D C dim E mi Lidstvo jinam spěchá, k úvaze ponechá pokání G6 A7 D (D maj7) ve jménu lepších příštích je to všechno rouhání