Archiméde (Vondráčková Helena)

[: Archiméde, Archiméde, Archiméde, přijď hned ráno k nám. :] Dám ti hádat co je to auto, gramofon, gril a karma. Já chci znáti pouze tvůj názor, prohlídka bude zdarma. Rozhlas ti pustím na televizi dívat se budem dva, víš, naše doba je trochu jiná, než byla doba tvá. Archiméde, Archiméde,Archiméde, přijď hned ráno k nám. Létáme kosmem, žijeme po svém, hrajeme jazz a beat. Přiznej se rychle, že chtěl bys dneska alespoň chvíli žít. Přišel bys možná na pátý rozměr či na zázračný lék. Stále spousta zá zračných věcí pro atomový věk. [: Archiméde, Archiméde,Archiméde, přijď hned ráno k nám. :]