Na Vánoce (Vondráčková Helena)

E A H7 E C#mi A H7 Na Vánoce dlouhý noce malo-vanej džbán. E A H7 E C#mi F#7 H Na tom džbáně čtyři koně sáně a kočár. E F#mi H7 E C#mi A H7 V tom kočáře zpod polštáře září očí pár, E A H7 E F#mi H7 E pro dvě hvězdičky těch očí z perníku husar. F B C7 F Dmi B C7 Na Vánoce dlouhý noce krásně prožívám, F B C7 F Dmi G7 C na Vánoce dlouhý noce, horu z dárků mám. F Gmi C7 F Dvě okýnka jsou dvě oči, Dmi B Gmi C7 co mi do nich přes noc skočí, F Dmi B C7 F na noc zavírám, na noc zavírám, F B F C7 F F7, B, F, C7, aleluja, jsou Váno-ce, F B C7 F F# á ? a, alelu-ja F# H7 F# C#7 F# H F# C#7 F# Alelu-ja, na Váno - ce, aleluja, bílý no ?ce, F#7 H F# C#7 F# C#7 F# á ? á ? á, á?a-á-á, aleluja. G C D7 G Emi C D7 Na Vánoce dlouhý noce, plno hvězd je v nich, G C D7 G Emi A7 D na Vánoce dlouhý noce, rolničky a smích. G C D7 G Emi C D7 Na Vánoce dlouhý noce, smyjou každý hřích, G C D7 G Emi D7 G G7, C, G, D7, G na Vánoce bílý noce hřeje všude sníh.