Proč mě nikdo nemá rád (Vondráčková Helena)

Emi Ami Svět údivem tleská, D G a prý že jsem, že jsem hezká. Ami(C) H Tak proč mě nikdo nemá rád? Co fotky mi řeknou? Jsem bez kazů tvář mám pěknou.. Tak proč mě nikdo nemá rád. C D Jen jeden, jen jeden, Hmi Emi C snad moh? by mě vzít do dlaní. Jen jeden, jen jeden, ať řekne mi: stůj a buď mou paní. Leden se promění v máj a mráz mě nezraní, jen jeden by měl o mně Hstát! I účes mám dnešní, mý ústa jsou jak z třešní. Tak proč mě nikdo nemá rád? Jsem v zásadě přímá, a v hlavě mý jí lecos třímá. Proč mě nikdo nemá rád. Jen jeden, jen jeden, snad moh? by mě vzít do dlaní. Jen jeden, jen jeden, ať řekne mi: stůj a buď mou paní. Leden se promění v máj a mráz mě nezraní, jen jeden by měl o mně stát! Snad mráčky se zvednou, snad někdo mi jednou lásku dá. Kde je on a kde já Jen jeden, jen jeden, snad moh? by mě vzít do dlaní. Jen jeden, jen jeden, ať řekne mi: stůj a buď mou paní. Leden se promění v máj a mráz mě nezraní, jen jeden by měl o mně stát! Jen jeden, jen jeden, snad moh? by mě vzít do dlaní. Jen jeden, jen jeden, ať řekne mi: stůj a buď mou paní. Leden se promění v máj a mráz mě nezraní, jen jeden by měl o mně stát! Jen jeden, jen jeden, snad moh? by mě vzít do dlaní. Jen jeden, jen jeden, ať řekne mi: stůj a buď mou paní. Leden se promění v máj a mráz mě nezraní, jen jeden by měl o mně stát!