Růže kvetou dál (Vondráčková Helena)

D G G7 C G 1. Ty, kdo bloudíš sám a sám dlažbou měst a jejich špínou, C G F D smutkem dní a nudou línou, já tě znám, G G7 C G ty, kdo ztratils' přízeň dam, kdo jsi lásce ustlal v hrobě, C G F D škodíš tím jenom sám sobě, že jsi sám. Ami D Hmi Emi R: Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, Ami D G D podívej, kvete růže, ta tvá. 2. Ty, kdo nevíš kudy kam samou bídou koncem týdne, nemáš mládí právě klidné, já tě znám, kdo se topíš jako prám v naší rozbouřené době, v téhle chvíli právě tobě zazpívám. R: 3. Ty, kdo znáš se k dětským hrám, ač tě bosé nohy zebou, počkej na mě, půjdu s tebou, já tě znám, slunce zamklo zlatý chrám, noc, ta dáma v černé róbě, volá hvězdu a jdou obě přímo k vám. R: 4. Ty kdo víš a ty kdo znáš, kdo jsi duše ctná a čistá, a kdo v srdci kousek místa, pro mě máš, až se zklamu nebo až ztratím víru v tuhle řádku, pak ty mně zas na oplátku, zazpíváš. R: (2x)