Santa Clara (Vondráčková Helena)

(Úvod: A, D, A, D, A) A7 B6 A7 Na zvonici Santa Clara B6 A7 B6 A7 v neděli zvon zazvoní-í, B6 A7 každá mladá nebo stará B6 Hmi E7 A oči rukou zacloní. A7 B6 A7 Santa Clara pocinká-vá B6 A7 B6, A7 a to jasně znamená, B6 A7 že se zase jedna vdává, B6 Hmi E7 A D že je další ztracená. D Ami D7 Patrně se taky vdám. Hmi7 Emi Emi7 Možná i já. Ami7 E Možná i já, E7 A B6, A možná i já. A7 B6 A7 Jednou třeba jeden přijde B6 A7 B6 A7 Přede mnou se ukloní-í B6 A7 A když nám to všechno vyjde B6 Hmi E7 A Santa Clara zazvoní, A7 D Eb Santa Clara zazvoní. Fmi Ab B Pak Santa Clara, Eb Fmi Ab B pak Santa Clara, Eb Fmi Cmi F7 B H6, B pak Santa Clara nám zazvoní. Eb Bmi Eb7 Patrně se taky vdám Cmi Fmi Fmi7 Možná i já, Bmi7 F F7 B H6, B možná i já, možná i já. B7 H6 B7 Jednou třeba jeden přijde H6 B7 H6 Přede mnou se ukloní B7 H6 B7 A když nám to všechno vyjde H6 Cmi F7 B Santa Clara zazvoní, B7 Eb Santa Clara zazvoní.