Šaty z duhy (Vondráčková Helena)

G7 C Nebi vezmu půlku duhy G7 C G7 a z ní dám si róbu šít, C Ami G Emi vždyť módním vzorem prý jsou pruhy Ami D7 G CDG a já přece musím s módou jít. Duha to je látka vzácná, když ji slunce naleští a ten kdo ji chce mít musí rychle jít, Ami D7 G C D7GG# musí pro du hu hned po dešti. , , A A7 D K obzo ru mé nohy běží, A A7 D D7 duha je dál a blíž. G G7 C Proč duha z mé touhy těží, Ami A7 D proč jen mám s duhou takový kříž. Ve tmě mizí půlka duhy, noc můj žal teď dovrší. Já nechci domů jít duhu musím mít, Ami D7 G AB klidně počkám tu až zaprší. H H7 E K obzo ru mé nohy běží, H H7 E E7 duha je dál a blíž, A A7 D proč duha z mé touhy těží, Hmi H7 E proč jen mám s duhou takový kříž. A7 D Ve tmě mizí půlka duhy, A7 D A noc můj žal teď dovr ší. D Hmi A F#mi Já nechci domů jít duhu musím mít, Hmi E7 A klidně počkám tu až zaprší. G7 C Nebi vezmu půlku duhy G7 C G7 a z ní dám si róbu šít, C Ami G Emi vždyť módním vzorem prý jsou pruhy Ami D7 G CDG a já přece musím s módou jít. Duha to je látka vzácná, když ji slunce naleští a ten kdo ji chce mít musí rychle jít, Ami D7 G C D7GG# musí pro du hu hned po dešti. , , A A7 D K obzo ru mé nohy běží, A A7 D D7 duha je dál a blíž. G G7 C Proč duha z mé touhy těží, Ami A7 D proč jen mám s duhou takový kříž. Ve tmě mizí půlka duhy, noc můj žal teď dovrší. Já nechci domů jít duhu musím mít, Ami D7 G AB klidně počkám tu až zaprší. H H7 E K obzo ru mé nohy běží, H H7 E E7 duha je dál a blíž, A A7 D proč duha z mé touhy těží, Hmi H7 E proč jen mám s duhou takový kříž. A7 D Ve tmě mizí půlka duhy, A7 D A noc můj žal teď dovr ší. D Hmi A F#mi Já nechci domů jít duhu musím mít, Hmi E7 A klidně počkám tu až zaprší. Spieva: Helena Vondráčková a Marta Kubišová Text: Pavel Vrba Zložil: J. Knittl G7 C Nebi vezmu půlku duhy G7 C G7 a z ní dám si róbu šít, C Ami G Emi vždyť módním vzorem prý jsou pruhy Ami D7 G CDG a já přece musím s módou jít. Duha to je látka vzácná, když ji slunce naleští a ten kdo ji chce mít musí rychle jít, Ami D7 G C, D7, G, G# musí pro duhu hned po dešti. A A7 D K obzoru mé nohy běží, A A7 D D7 duha je dál a blíž. G G7 C Proč duha z mé touhy těží, Ami A7 D proč jen mám s duhou takový kříž. Ve tmě mizí půlka duhy, noc můj žal teď dovrší. Já nechci domů jít duhu musím mít, Ami D7 G A, B klidně počkám tu až zaprší. H H7 E K obzoru mé nohy běží, H H7 E E7 duha je dál a blíž, A A7 D proč duha z mé touhy těží, Hmi H7 E proč jen mám s duhou takový kříž. A7 D Ve tmě mizí půlka duhy, A7 D A noc můj žal teď dovr ší. D Hmi A F#mi Já nechci domů jít duhu musím mít, Hmi E7 A klidně počkám tu až zaprší.