Sblížení (Vondráčková Helena)

G Cmi7 Vím, to se stává, že lidé jdou, G Cmi7 léta se míjejí a slepí jsou. Ami7 D4 G Emi Tvář kterou ve snách v očích máš, á, C H7 Emi D4 tam, kde ji potkáš, nevnímáš. G Vím to se stává, (je to zvláštní) Cmi7 že lásky snáz (v sněžných závějích) G hledáme v dálkách (smysluprázdných) Cmi7 než blízko nás (když Tě míjejí). Ami7 D4 G Vím, že mě stokrát potkáváš Emi (má tě ráda a on rád tě má), C H7 Emi Ami7 vím, že mě stokrát nepoznáš, ani já. G (Ať se soužíš, ať jsi ztrápená Emi vždyť ty toužíš a on rád Tě má, C Ami7 je to láska i když tvář nemá), vím, já to vím, D7 (jméno a příjmení, místo a stáří) A Amaj7 Je to vzácné, je to souznění, F#mi F#mi2 je to láska, je to sblížení, D D6 je to nádherný dotyk vzdálený, Hmi7 E7 vím kdo jsi, vím co jsi, máš tisíc tváří. G Cmi7 Čím se to stává, že oči dvou G Cmi7 léta se míjejí jak rána s tmou. Ami7 D4 G Hmi Víš, je to zvláštní, řekni sám, Ami7 H7 Emi D4 že si teď s tebou poví dám. G Proč náhle přání (každá hláska), Cmi7 co v očích máš (něžné souznění), G marně se brání (je to láska), Cmi7 mám asi táž (je to sblížení). Ami7 D4 G Sním, že Tě stokrát potká vám Emi (má tě ráda a on rád Tě má). C H7 Emi Ami7 G Sním že Tě stokrát pozná vám blíž a blíž. G (Je to krásné, lidské souznění, Emi vskutku vzácné, vskutku sblížení. C Dotyk blízký, dotyk vzdálený) Ami7 Vím, já to vím. D7 (jména a příjmení v lásce ti dávám). A Amaj7 Oči snílků, něha smíření, F#mi F#mi2 to je láska, to je sblížení. D D6 Prudká závrať, sladké toužení, Hmi7 E7 vím kdo jsi, vím co jsi, věčnou se stává. H Hmaj7 Je to vzácné, je to souznění, G#mi G#mi2 je to láska, je to sblížení, E E6 je to nádherný dotyk vzdálený, C#mi7 F# C#, Fmi, F#, G#7 Ví kdosi, ví cosi, má tisíc tváří.