Strejček Charlie (Vondráčková Helena)

A F#mi Přišel k nám strejček Charlie, A D A kde se vzal tu se vzal. F#mi Fóry mu nezestárly, A D A přede mnou náhle stál. F#mi Hmi S buřinkou s malým knírkem E A v šífech svých a tak dál, F#mi H7 E s hůlčičkou si jako s pírkem pohrával Pak vzal dort strejček Charlie, namířil na můj nos. Nezeptal se zdali má házet s ním, když je host. Kolem nás se mi smáli, v momentě přestanou, A F#mi H7 E E5+ největším až totiž dortem dostano-ou. A D A D R: Strejček Charlie ten nemá kord, A D A D strejček Charlie má na nás dort. G A Hmi E7 Házej dál ať se válí sál. H7 E7 A Ať je to sám král tak házej. Strejček Charlie má pro vás lék, strejček Charlie má pro vás gag. Házej dál ať se válí sál, ať je to sám král, tak házej. Přišel k nám strejček Charlie kde se vzal tu se vzal. Přišel k nám z velké dáli nikdo jej nečekal. Prapory nezavlály, řečník nic neříkal, najednou tu strejček Charlie zase stál. A že chtěl strejček Charlie šlehačkou spasit svět. Šli za ním velcí malí taky já, a to hned. Za dvě "Ká" v pátý brázdě někdy blíž někdy dál celý sál kina Vesmír se mu smál. R: Strejček Charlie ten nemá kord...