Dávný kavalír (Laufer Josef)

Dmi Dmimaj7 Já jsem po světě táh, Dmi7 Dmi6 stával při ruletách, Gmi7 A7 marně hledal vzrušení, Dmi Bmaj7 štěstí bral jen v tabletách, Gmi B A7 o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě táh, já i s ďáblem se spřáh, aby ze mně nudu střás, A7 Dmi Gmi topil mění, utrácel čas, B6 to je pryč, to jsem poznal, Edim A7 teď už jsem poznal vás. D Vám díky, hloupé mládí, Hmi G sny o lásce jsou vzkříšené, Emi7 i když se zdáte, B F A7 že pocity máte smíšené. Já jsem po světě šel, mnohé ženy už měl, ale chladný zůstal dál, ve své duši jako bych spal, ale váš zjev mě mámí, Edim A7 Dmi rád bych se s vámi znal. Dmi Gmi B A Dmi Hm-hm, hmm, hm-hm, hmmm s vámi znal. Gmi B A7 Dmi Rád bych vá-a-a-ás láskou zval. Vašich nohou jde pár chůzí lehounkých par a má líce zčervená, chci se vrhat vám pod kočár, když tam sedíte vzpřímená. Teď vám k nohám jsem kles jako oddaný pes, jako dávný kavalír chci vám zahrát na tisíc lyr, nebo na tisíc louten, ať u vás najdu smír. Já čekám ruku vlídnou, mám naději, já bláhový ? Pohlaďte psíka, jak nyní se říká pánovi. Hrdlo obnažené možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár, a pak odejdu smutně, smutně jen sám na bulvár. Hm-hm, hm-hm, na bulvár.