Hříšník má se kát (Gott Karel)

Hříšník má se kát Tak velí písmo nám Hříšník má se kát Co však hřích je, vás se ptám? Ženy mít a víno rád? Vzdoruj nástrahám! Je snad hříšný sen když nám k ránu zkouší lhát? Odplatou mu vzkážu jen Hříšník má se kát Mé tělo není chrám! Já nebyl nikdy svatý! Však přesto, jak se znám Groš na modlení dám Hříšník má se kát Co však hřích je, vás se ptám? Ženy mít a víno rád? Vzdoruj nástrahám Mám tedy být i já tím, kdo má se kát?