Zpíval jsem rád (Gott Karel)

Měl jsem svůj žal oh, měl jsem svůj kříž zažil dny výher vzhůru se dral a klesal jsem níž Však zpíval jsem rád já zpíval jsem rád jen nechte mě hrát mou píseň dál Poznal jsem hněv i laskavý klín sladce i hořce mi zněl můj zpěv jak réva a blín Však zpíval jsem rád já zpíval jsem rád svůj zpěv nechtěl vzdát ať mě stál, co stál I slávu jsem znal byl úspěchem zpit měl přátel hned víc byl jsem ctěn a zván I v stínu jsem stál a neměl kam jít od mnohých přátel svých naráz byl pochován Já přeplul sto řek čas nutil mě plout a hnal mě proud a hnal mě i vztek ba i strach z tíhy pout Však zpíval jsem rád já nepřestal hrát přes všechen kal co řekou mě hnal já zpíval jsem rád Já plul a plul dál k své hvězdě tam v tmách a hnal mě proud plachty vítr mi rval ke dnu náklad mě táh Však zpíval jsem rád já vždy zpíval jsem rád přes všechen žal já musím zas dál vám zpívat a hrát