Kingstontown (Tomášek Radek)

D G 1. Umlknul rybí trh a utich ptáků křik, D A7 D v přístavu se lodě líně potácí, G skočím na jednu, vtom se vítr zdvih, D A7 D vidím, že molo rychle mizí, loď se otáčí. D Emi A7 R: Však já štasten byl, o té cestě jsem snil, D na mořích, v přístavech vesele žil, Emi svůj sen jsem chyt, co víc, nabyl jsem klid D A7 D a nic nebylo, co chybělo mi v Kingstontown. 2. Tenkrát jen z rozmaru jsem na tu bárku vlez, slunce mi z vody šlehlo do očí, já vůbec neznal, že to na mne byla klec, s kterou si moře kdy chce zatočí. R: Však já štasten byl? 3. Dnes je, Bože proč mě trestáš, stejný den, slunce se zastavilo, chce jen hřát, zde jsem přec mladý byl, snad byl to sen, jen pro ten sen se nyní vracím, jen zde chci spát. R: Však já štasten byl?