Jenom pro ni jsem začal hrát (Tomášek Radek)

V městě pulnoční chrám Jen do ticha sám zpívá píseň zvonu A mně nechce se spát Tak začnu si hrát s mozaikou těch tonu Já skládám rým ze sladkých vět Tak dávno zašlý styl To muj prázdný pokoj s vráskami let Mně právě k tomu donutil A sám se teď cítim jak suvenýr Co za sklem stojí sám Je dávno zavřený krám A zákazník už odjel buhví kam Tak si vracím zpátky jak minulý sen Tuhle náladu těch dní Jak po celý čas jsem krajem brouzdal Jen s kytarou a s ní Teď vím, že jenom pro ni jsem začal hrát A skládat písně svý Jenom pro ni jsem začal hrát Z čistý touhy pro štěstí Teď vím, že jenom pro ni jsem začal hrát Byla první hvězdou mou Jenom rpo ni jsem začal hrát Každou melodii svou Tehdy s láskou mou zdál se malý svět Já chtěl beze zbytku žít Šel jsem přímou cestou k těm pokladum Zvaným úspěch, sláva, třpyt Tak běžel týden, běžel rok Jak dlouho nevím sám Já o štěstí snil a štěstí strácel Zpíval prázdným kulisám Teď vím, že jenom pro ní jsem začal hrát? Teď ze zdi se na mě dívá Pár fotek, starý rám A šedý prach známou tvář Časem z podoby smývá Je nepodobná vzpomínkám Však ale její dech, její svěží smích Slyším teď jako rpvní den Před ní jsem poprvé stál Svoji píseň hrál a na ni myslel jen Teď vím, že jenom pro ní jsem začal hrát?