Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Balada o pozitivním dopadu školení z bezpečnosti práce (Jahelka Ivo)

G Hmi C G 1. Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu - D G A D - účastníci školení o bezpečnosti práce, G Hmi C G na pořadu byla lekce o zásazích proudu, D G D G též o první pomoci se technik zmínil krátce: C G C G "Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, F C G nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče, C G C G proto ho přes ruce bouchnem, uchopíme za paže, F C A D tím pádem se uvolní stisk, tady jsem to přečet'." C G D G D R: Cihla, fanka, týnka, hřebík do prkýnka. 2. Náležitě poučeni rozchází se chlapi, taky parťák Jouza, kterej do dvou metrů narost', o vaťák si čistí ty svý mozolnatý tlapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že než z práce propustí ho píchačky, čeká na něj, celkem vzato, ještě fůra dřiny, nutno provést opravu té porouchané míchačky, probíjí, tam někde bude vada elektřiny. R: 3. Zatím v rohu staveniště, jen pár kroků odtud, přidavači Hroudovi spad' do holínky křemen, rozhodl se proto hnedle vyklepat si botu, tož se opřel o míchačku, povolil si řemen. Holínka se špatně zouvá, když je pod ní onuce, obalenou bahnem zout ji není vůbec snadné, na stavbě též taky bejvá zovák sotva po ruce, a tak Hrouda nohou třás' a čekal, až mu spadne. R: 4. Vtom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačku a třese se mu noha, domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchrannou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce, a že k tomu užil zrovna vod krumpáče násadu, tím úderem přidavači zlomil vobě ruce. R: