Poznání - Edmond Dantes a Abbé Faria (Černoch Karel)

Dík Vám jsem prohlédl ten jejich zrádný čin Tak rád ti pomáhám, jsi jak můj vlastní syn Tu jejich zvrhlou past tu podlost proklatou Jedou bych ztrestal rád svou krutou odplatou Tlouct hlava nehlava to smysl nedává Pokračuj s výkopem V práci a ve shodě svou cestu k svobodě Spolu si prokopem Naučte mě svým znalostem Jak jazykům, tak vědám I v tomhle temnu naprostém Co vím ti s láskou předám Vy jste to světlo v tomhle vězení Co dál mě drží nad vodou Snad osud nás dva odmění Svobodou Pak budem štastni lásko jako dřív Teď zatím Bůh tě opatruj Tvá dívka neví, zda si živ Synu můj Snad mám to právo věřit dál Že na mě vzpomíná Jak rád bych po tvém boku stál Má lásko jediná